بازداشت ۶تروریست که قصد خرابکاری در روز قدس و شب‌های قدر را داشتند

بازداشت ۶تروریست که قصد خرابکاری در روز قدس و شب‌های قدر را داشتند

وزیر اطلاعات گفت: ۶ نفر از افراد وابسته به گروه‌های تروریستی که بنا داشتند در شب های قدر و روز قدس دست به اقداماتی بزنند، شناسایی و دستگیر شدند.

بازداشت ۶تروریست که قصد خرابکاری در روز قدس و شب‌های قدر را داشتند

(image)

وزیر اطلاعات گفت: ۶ نفر از افراد وابسته به گروه‌های تروریستی که بنا داشتند در شب های قدر و روز قدس دست به اقداماتی بزنند، شناسایی و دستگیر شدند.
بازداشت ۶تروریست که قصد خرابکاری در روز قدس و شب‌های قدر را داشتند

مرجع توریسم