بازداشت کودکان زیر ۱۴ سال فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد

بازداشت کودکان زیر ۱۴ سال فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد

پارلمان رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش برای متوقف کردن انتفاضه قدس و عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن مراجع صهیونیستی می‌توانند کودکان زیر ۱۴ سال فلسطینی را نیز بازداشت کنند.

بازداشت کودکان زیر ۱۴ سال فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد

(image)

پارلمان رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش برای متوقف کردن انتفاضه قدس و عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن مراجع صهیونیستی می‌توانند کودکان زیر ۱۴ سال فلسطینی را نیز بازداشت کنند.
بازداشت کودکان زیر ۱۴ سال فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی