بازخوانی نامه آیت الله كاشانی به مصدق در ۲۷ مرداد ۳۲ + سند

بازخوانی نامه آیت الله كاشانی به مصدق در ۲۷ مرداد ۳۲ + سند

آیت الله كاشانی خطاب به مصدق نوشت: «همانطور كه در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم و به هندرسن هم گوشزد كردم كه آمریكا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی‌ها كمك كرد و حالا به صورت ملی و دنیاپسندی می‌خواهد به دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد.»

بازخوانی نامه آیت الله كاشانی به مصدق در ۲۷ مرداد ۳۲ + سند

(image)

آیت الله كاشانی خطاب به مصدق نوشت: «همانطور كه در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم و به هندرسن هم گوشزد كردم كه آمریكا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی‌ها كمك كرد و حالا به صورت ملی و دنیاپسندی می‌خواهد به دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد.»
بازخوانی نامه آیت الله كاشانی به مصدق در ۲۷ مرداد ۳۲ + سند

دانلود نرم افزار جدید