این مردم بیمارستان ندارند/ لطفاً سوال نفرمایید!

این مردم بیمارستان ندارند/ لطفاً سوال نفرمایید!

در کل شهرستان یک دندانپزشک بیشتر نیست که آن‌هم آنقدر پول می‌گیرد که مردم ترجیح می‌دهند چشم انتظار پزشکان جهادی باشند. یک نفر می‌گفت هزینه‌ی دندان‌پزشکی گاهی معادل حقوق یک ماه کشاورزی است.

این مردم بیمارستان ندارند/ لطفاً سوال نفرمایید!

(image)

در کل شهرستان یک دندانپزشک بیشتر نیست که آن‌هم آنقدر پول می‌گیرد که مردم ترجیح می‌دهند چشم انتظار پزشکان جهادی باشند. یک نفر می‌گفت هزینه‌ی دندان‌پزشکی گاهی معادل حقوق یک ماه کشاورزی است.
این مردم بیمارستان ندارند/ لطفاً سوال نفرمایید!

دانلود آهنگ جدید