ایرباس یا بوئینگ؛ کدام بخت برجام را خواهد گشود؟/ هواپیما پَر!

ایرباس یا بوئینگ؛ کدام بخت برجام را خواهد گشود؟/ هواپیما پَر!

خبری نیست؛ نه ایرباس نه بوئینگ. دولت اما همچنان امیدوار است. خرید آن همه طیاره می‌توانست دست‌کم تا اندازه‌ای دستانشان را برای نمایش گشایشات پسابرجام پُر کند.

ایرباس یا بوئینگ؛ کدام بخت برجام را خواهد گشود؟/ هواپیما پَر!

(image)

خبری نیست؛ نه ایرباس نه بوئینگ. دولت اما همچنان امیدوار است. خرید آن همه طیاره می‌توانست دست‌کم تا اندازه‌ای دستانشان را برای نمایش گشایشات پسابرجام پُر کند.
ایرباس یا بوئینگ؛ کدام بخت برجام را خواهد گشود؟/ هواپیما پَر!

دانلود سرا