ایران می‌تواند بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده بگیرد

ایران می‌تواند بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده بگیرد

ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تمامی قطعنامه های ضد ایرانی قبلی را باطل کرد، تهران از انجام آزمایش های موشکی منع نشده است.

ایران می‌تواند بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده بگیرد

(image)

ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تمامی قطعنامه های ضد ایرانی قبلی را باطل کرد، تهران از انجام آزمایش های موشکی منع نشده است.
ایران می‌تواند بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده بگیرد

کرمان نیوز