ایران به دنبال ساخت پالایشگاه نفت در بلغارستان است

ایران به دنبال ساخت پالایشگاه نفت در بلغارستان است

در آستانه سفر نخست وزیر بلغارستان به تهران سفیر ایران در این کشور گفت که ایران به دنبال احداث یک پالایشگاه نفت در بلغارستان است.

ایران به دنبال ساخت پالایشگاه نفت در بلغارستان است

(image)

در آستانه سفر نخست وزیر بلغارستان به تهران سفیر ایران در این کشور گفت که ایران به دنبال احداث یک پالایشگاه نفت در بلغارستان است.
ایران به دنبال ساخت پالایشگاه نفت در بلغارستان است

آپدیت نود32 ورژن 9

کتابخانه فرهنگ