اگر مسئولان طرح ولایتی بودند؛ ماجرای فیش‌های حقوقی پیش نمی‌آمد/ اندیشه اسلامی دانشگاه مثل کلیسا است

اگر مسئولان طرح ولایتی بودند؛ ماجرای فیش‌های حقوقی پیش نمی‌آمد/ اندیشه اسلامی دانشگاه مثل کلیسا است

سید محمد مهدی نبویان می‌گوید: این درس اندیشه اسلامی به چه درد شما می‌خورد؟ در علم آموزی شما، در روابط اجتماعی شما! کجای معادلات زندگی است؟ به نظرم من این کلاس‌ها مثل یکشنبه‌های کلیسا است.

اگر مسئولان طرح ولایتی بودند؛ ماجرای فیش‌های حقوقی پیش نمی‌آمد/ اندیشه اسلامی دانشگاه مثل کلیسا است

(image)

سید محمد مهدی نبویان می‌گوید: این درس اندیشه اسلامی به چه درد شما می‌خورد؟ در علم آموزی شما، در روابط اجتماعی شما! کجای معادلات زندگی است؟ به نظرم من این کلاس‌ها مثل یکشنبه‌های کلیسا است.
اگر مسئولان طرح ولایتی بودند؛ ماجرای فیش‌های حقوقی پیش نمی‌آمد/ اندیشه اسلامی دانشگاه مثل کلیسا است

کانون نماز