اگر روحانی 6 ماه آینده کار جدی نکند در انتخابات مشکل خواهد داشت

اگر روحانی 6 ماه آینده کار جدی نکند در انتخابات مشکل خواهد داشت
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اگر روحانی 6 ماه آینده کار جدی نکند در انتخابات مشکل خواهد داشت.محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در توضیح کنگره حزب متبوع خود اظهار کرد: سال 1367 مجوز قانونی جامعه اسلامی مهندسین را از وزارت کشور دریافت کردیم و از آن موقع به عنوان یک تشکیلات صنفی و سیاسی کار را جلو می بریم و تا به حال 11 کنگره دوسالانه برگزار کردیم.او ادامه داد: رویکرد جامعه اسلامی مهندسین بیشتر عضویت نخبگان از مهندسان هست و خیلی دنبال گسترش کمیت نبودیم. الان حدود 5 هزار عضو رسمی در کشور …

اگر روحانی 6 ماه آینده کار جدی نکند در انتخابات مشکل خواهد داشت

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اگر روحانی 6 ماه آینده کار جدی نکند در انتخابات مشکل خواهد داشت.محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در توضیح کنگره حزب متبوع خود اظهار کرد: سال 1367 مجوز قانونی جامعه اسلامی مهندسین را از وزارت کشور دریافت کردیم و از آن موقع به عنوان یک تشکیلات صنفی و سیاسی کار را جلو می بریم و تا به حال 11 کنگره دوسالانه برگزار کردیم.او ادامه داد: رویکرد جامعه اسلامی مهندسین بیشتر عضویت نخبگان از مهندسان هست و خیلی دنبال گسترش کمیت نبودیم. الان حدود 5 هزار عضو رسمی در کشور …
اگر روحانی 6 ماه آینده کار جدی نکند در انتخابات مشکل خواهد داشت

دانلود سرا