اگر حسن نیت رعایت می‌شد چه‌بسا در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم/ احتمال بروز مشکل در تامین آب آشامیدنی مردم

اگر حسن نیت رعایت می‌شد چه‌بسا در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم/ احتمال بروز مشکل در تامین آب آشامیدنی مردم

رئیس‌جهور گفت:‌ ایران همواره منطقه ثبات است و تاثیرگذار در امنیت و ثبات کشورهای همسایه بوده و خواهد بود.

اگر حسن نیت رعایت می‌شد چه‌بسا در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم/ احتمال بروز مشکل در تامین آب آشامیدنی مردم

(image)

رئیس‌جهور گفت:‌ ایران همواره منطقه ثبات است و تاثیرگذار در امنیت و ثبات کشورهای همسایه بوده و خواهد بود.
اگر حسن نیت رعایت می‌شد چه‌بسا در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم/ احتمال بروز مشکل در تامین آب آشامیدنی مردم

اتوبیوگرافی