اولین همایش ادبیات پایداری در دانشگاه گیلان برگزار می‌شود

دبیر علمی همایش ادبیات پایداری گفت: در راستای برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان اولین همایش ادبیات پایداری در دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.