اولین اظهارات طارمی بعد از بازگشت به ایران/ از خدا فرصت خواستم تا همه چیز جبران شود

اولین اظهارات طارمی بعد از بازگشت به ایران/ از خدا فرصت خواستم تا همه چیز جبران شود

بی‌صبرانه منتظر لحظه‌ای هستم که بار دیگر با پیراهن پرسپولیس و در کنار همبازیانم و دوستانم تمرین کنم و برای شروع فصل جدید آماده شوم.

اولین اظهارات طارمی بعد از بازگشت به ایران/ از خدا فرصت خواستم تا همه چیز جبران شود

(image)

بی‌صبرانه منتظر لحظه‌ای هستم که بار دیگر با پیراهن پرسپولیس و در کنار همبازیانم و دوستانم تمرین کنم و برای شروع فصل جدید آماده شوم.
اولین اظهارات طارمی بعد از بازگشت به ایران/ از خدا فرصت خواستم تا همه چیز جبران شود

کانون نماز