اولاند: روسیه تهدید به شمار نمی آید

اولاند: روسیه تهدید به شمار نمی آید

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه جمعه در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ورشو تأکید کرد : روسیه « نه یک رقیب نه یک تهدید است.»

اولاند: روسیه تهدید به شمار نمی آید

(image)

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه جمعه در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ورشو تأکید کرد : روسیه « نه یک رقیب نه یک تهدید است.»
اولاند: روسیه تهدید به شمار نمی آید

خرید بک لینک

bluray movie download