اوباما: پول پرداخت شده به ایران ربطی به آزادی بازداشت شدگان ندارد

اوباما: پول پرداخت شده به ایران ربطی به آزادی بازداشت شدگان ندارد

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه پول پرداخت شده به آمریکا هیچ ارتباطی به آزادی بازداشت شدگان آمریکایی در ایران نداشته گفت که برجام در مسیر صحیح خود در حال اجرا است.

اوباما: پول پرداخت شده به ایران ربطی به آزادی بازداشت شدگان ندارد

(image)

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه پول پرداخت شده به آمریکا هیچ ارتباطی به آزادی بازداشت شدگان آمریکایی در ایران نداشته گفت که برجام در مسیر صحیح خود در حال اجرا است.
اوباما: پول پرداخت شده به ایران ربطی به آزادی بازداشت شدگان ندارد

دانلود فیلم با لینک مستقیم