انفجار در استانبول همزمان با حضور ظریف

نشریه دیلی‌صباح، گزارش داد که در خیابان استقلال شهر استانبول انفجاری رخ داد.