انفجار انتحاری در غرب «بنغازی» و کشته شدن ۱۰ نفر

انفجار انتحاری در غرب «بنغازی» و کشته شدن ۱۰ نفر

منابع امنیتی لیبی از کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر بر اثر انفجار انتحاری در غرب بنغازی خبر دادند.

انفجار انتحاری در غرب «بنغازی» و کشته شدن ۱۰ نفر

(image)

منابع امنیتی لیبی از کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر بر اثر انفجار انتحاری در غرب بنغازی خبر دادند.
انفجار انتحاری در غرب «بنغازی» و کشته شدن ۱۰ نفر

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی