انتقاد نماینده پارلمان کویت از نفاق و سیاست دوگانه شیوخ وهابیت

انتقاد نماینده پارلمان کویت از نفاق و سیاست دوگانه شیوخ وهابیت

نماینده پارلمان کویت با انتقاد از سیاست دوگانه شیوخ وهابیت در برخورد با عملیات تروریستی و محکوم کردن آن، از آن‌ها خواست عملیات تروریستی الکراده بغداد ر ا همانند عملیات «نیس» فرانسه محکوم کنند.

انتقاد نماینده پارلمان کویت از نفاق و سیاست دوگانه شیوخ وهابیت

(image)

نماینده پارلمان کویت با انتقاد از سیاست دوگانه شیوخ وهابیت در برخورد با عملیات تروریستی و محکوم کردن آن، از آن‌ها خواست عملیات تروریستی الکراده بغداد ر ا همانند عملیات «نیس» فرانسه محکوم کنند.
انتقاد نماینده پارلمان کویت از نفاق و سیاست دوگانه شیوخ وهابیت

خرم خبر