انتقاد ضیاء هاشمی به کمبود بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها

انتقاد ضیاء هاشمی به کمبود بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها نسبت به حجم فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، اندک است؛ درصورتی که برخی نهادها با کمترین فعالیت فرهنگی بودجه بیشتری به آنها اختصاص یافته است.

انتقاد ضیاء هاشمی به کمبود بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها

(image)

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها نسبت به حجم فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، اندک است؛ درصورتی که برخی نهادها با کمترین فعالیت فرهنگی بودجه بیشتری به آنها اختصاص یافته است.
انتقاد ضیاء هاشمی به کمبود بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها

نفت آموزش پرورش دولتی