انتقاد شدید روزنامه آرمان از نقش عارف در مجلس دهم

انتقاد شدید روزنامه آرمان از نقش عارف در مجلس دهم

محمد جواد حق شناس در یادداشتی از رفتارهای عراف در مجلس دهم انتقاد کرد و نوشت: آقای عارف نباید به هر دلیل و علتی از زیر بار مسئولیتی که مردم بر دوش وی گذاشته‌اند کنار بروند.

انتقاد شدید روزنامه آرمان از نقش عارف در مجلس دهم

(image)

محمد جواد حق شناس در یادداشتی از رفتارهای عراف در مجلس دهم انتقاد کرد و نوشت: آقای عارف نباید به هر دلیل و علتی از زیر بار مسئولیتی که مردم بر دوش وی گذاشته‌اند کنار بروند.
انتقاد شدید روزنامه آرمان از نقش عارف در مجلس دهم

دانلود سریال و آهنگ