انتقاد تند پیشکسوت جنجالی پرسپولیس از منصوریان؛ به هفته پنجم هم نمی‌رسی!

انتقاد تند پیشکسوت جنجالی پرسپولیس از منصوریان؛ به هفته پنجم هم نمی‌رسی!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت درباره رامین رضاییان نباید احساسی برخورد کرد و بازگشت او می تواند به پرسپولیس کمک کند.

انتقاد تند پیشکسوت جنجالی پرسپولیس از منصوریان؛ به هفته پنجم هم نمی‌رسی!

(image)

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت درباره رامین رضاییان نباید احساسی برخورد کرد و بازگشت او می تواند به پرسپولیس کمک کند.
انتقاد تند پیشکسوت جنجالی پرسپولیس از منصوریان؛ به هفته پنجم هم نمی‌رسی!

ورزشی