انتقاد افتخاری از تبلیغاتی با عکس وی

انتقاد افتخاری از تبلیغاتی با عکس وی

خواننده صاحب نام موسیقی ایرانی با انتشار نوشته ای ضمن انتقاد از اقدام موسسه برگزارکننده ویژه برنامه «شبِ مهر» در تبلیغات شهری، اعلام کرد که در این برنامه شرکت نمی کند.

انتقاد افتخاری از تبلیغاتی با عکس وی

(image)

خواننده صاحب نام موسیقی ایرانی با انتشار نوشته ای ضمن انتقاد از اقدام موسسه برگزارکننده ویژه برنامه «شبِ مهر» در تبلیغات شهری، اعلام کرد که در این برنامه شرکت نمی کند.
انتقاد افتخاری از تبلیغاتی با عکس وی

دانلود نرم افزار جدید