انتخابات ریاست جمهوری سوریه در طول ۱۸ ماه برگزار می‌شود

نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت که انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در طول ۱۸ ماه آینده برگزار خواهد شد.