امید نوروزی در اولین کشتی خود پیروز شد

امید نوروزی در اولین کشتی خود پیروز شد

 امید نوروزی با شکست حریف ونزوئلایی خود به مرحله بعد راه یافت.

امید نوروزی در اولین کشتی خود پیروز شد

(image)

 امید نوروزی با شکست حریف ونزوئلایی خود به مرحله بعد راه یافت.
امید نوروزی در اولین کشتی خود پیروز شد

سپهر نیوز