امضای یادداشت همکاری های مرزی بین ایران و عراق

امضای یادداشت همکاری های مرزی بین ایران و عراق

فرمانده لشکر یکم مرزبانی عراق از امضای یادداشت همکاری میان کشورش و ایران به منظور توقف قاچاق، جلوگیری از ورود موادمخدر و کنترل مرزهای دو کشور خبر داد.

امضای یادداشت همکاری های مرزی بین ایران و عراق

(image)

فرمانده لشکر یکم مرزبانی عراق از امضای یادداشت همکاری میان کشورش و ایران به منظور توقف قاچاق، جلوگیری از ورود موادمخدر و کنترل مرزهای دو کشور خبر داد.
امضای یادداشت همکاری های مرزی بین ایران و عراق

دانلود فیلم با لینک مستقیم