امضای یادداشت تفاهم حمل و نقل هوایی ایران و انگلیس

امضاء يادداشت تفاهم همكاري‌هاي حمل و نقل هوايي بين مقامات هواپيمايي كشوري ايران و انگليس امضاء شد.