امضای قرارداد همکاری میان دو غول بزرگ خودروسازی

امضای قرارداد همکاری میان دو غول بزرگ خودروسازی

قرارداد مشترک دو شرکت سایپا و سیتروئن به امضای مسئولان دو طرف رسید که بر اساس این قرارداد قرار است همکاری دو شرکت در زمینه‌ طراحی و تولید خودرو و صادرات آن آغاز شود.

امضای قرارداد همکاری میان دو غول بزرگ خودروسازی

(image)

قرارداد مشترک دو شرکت سایپا و سیتروئن به امضای مسئولان دو طرف رسید که بر اساس این قرارداد قرار است همکاری دو شرکت در زمینه‌ طراحی و تولید خودرو و صادرات آن آغاز شود.
امضای قرارداد همکاری میان دو غول بزرگ خودروسازی

میهن دانلود