اقتصاد مقاومتی، رجوع به ظرفیت‌های فوق‌العاده بنیادی یک ملت است

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف گفت: اقتصاد مقاومتی، رجوع به ظرفیت‌های فوق‌العاده بنیادی یک ملت است که باید در هنگامه تحریم‌ها عملیاتی شود.