افشارزاده از استقلال چقدر حقوق می‌گیرد؟

افشارزاده از استقلال چقدر حقوق می‌گیرد؟

مدیرعامل استقلال می گوید دریافتی ای بابت حضورش در این باشگاه ندارد.

افشارزاده از استقلال چقدر حقوق می‌گیرد؟

(image)

مدیرعامل استقلال می گوید دریافتی ای بابت حضورش در این باشگاه ندارد.
افشارزاده از استقلال چقدر حقوق می‌گیرد؟

فانتزی