افسر سابق ارتش آمریکا: ۱۱سپتامبر برنامه‌ریزی عربستان و اسرائیل بود

اسکات بنت گفت: طراحان اصلی حملات یازده سپتامبر آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بوده‌اند.