افزایش ۶۱ درصدی سوخت‌رسانی آمریکا به جنگنده‌های سعودی

افزایش ۶۱ درصدی سوخت‌رسانی آمریکا به جنگنده‌های سعودی

سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت: ما تاکنون هزار و صد و چهل و چهار پرواز برای سوخت‌رسانی به هواپیماهای سعودی انجام داده‌ایم .

افزایش ۶۱ درصدی سوخت‌رسانی آمریکا به جنگنده‌های سعودی

(image)

سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت: ما تاکنون هزار و صد و چهل و چهار پرواز برای سوخت‌رسانی به هواپیماهای سعودی انجام داده‌ایم .
افزایش ۶۱ درصدی سوخت‌رسانی آمریکا به جنگنده‌های سعودی

خبر جدید