افزایش ۱۴درصدی دستمزد، پاسخگوی نیاز کارگران نیست/ پایه حقوق باید به یک ونیم میلیون می‌رسید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستمزد کارگران حداقل باید به یک و نیم میلیون تومان در سال آینده افزایش می‌یافت.