افزایش ۱۰ برابری مواد مخدر در افغانستان از نتایج حضور آمریکا در این کشور است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز بعد از سال‌ها حضور آمریکا در این کشور می‌بینیم که نه تنها وضع بهتر نشده، بلکه امنیت کاهش یافته و مواد مخدر ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.ر