افزایش تلفات کودتای ترکیه به ۲۹۵ نفر

افزایش تلفات کودتای ترکیه به ۲۹۵ نفر

مقامات دولتی ترکیه اعلام کردند که تعداد تلفات کودتای نافرجام در این کشور به بیش از ۲۹۰ نفر افزایش یافته است.

افزایش تلفات کودتای ترکیه به ۲۹۵ نفر

(image)

مقامات دولتی ترکیه اعلام کردند که تعداد تلفات کودتای نافرجام در این کشور به بیش از ۲۹۰ نفر افزایش یافته است.
افزایش تلفات کودتای ترکیه به ۲۹۵ نفر

استخدام