افزایش بودجه دفاعی در شرایط حساس منطقه اولویت است/ نمایندگان با حذف آن موافقت نخواهند کرد

افزایش بودجه دفاعی در شرایط حساس منطقه اولویت است/ نمایندگان با حذف آن موافقت نخواهند کرد

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که استکبار جهانی در تلاش است تا حلقه محاصره‌ای اطراف کشورمان ایجاد کند، ما نه تنها نباید بودجه دفاعی‌مان را کاهش دهیم بلکه باید در جهت تقویت آن تلاش کنیم.

افزایش بودجه دفاعی در شرایط حساس منطقه اولویت است/ نمایندگان با حذف آن موافقت نخواهند کرد

(image)

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که استکبار جهانی در تلاش است تا حلقه محاصره‌ای اطراف کشورمان ایجاد کند، ما نه تنها نباید بودجه دفاعی‌مان را کاهش دهیم بلکه باید در جهت تقویت آن تلاش کنیم.
افزایش بودجه دفاعی در شرایط حساس منطقه اولویت است/ نمایندگان با حذف آن موافقت نخواهند کرد

خبر جدید