اعطای بورس تحصیلی دانشگاه یاسوج به پذیرفته‌شدگان ممتاز

اعطای بورس تحصیلی دانشگاه یاسوج به پذیرفته‌شدگان ممتاز

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج از اعطای بورس تحصیلی به پذیرفته شدگان ممتاز در این دانشگاه خبر داد.

اعطای بورس تحصیلی دانشگاه یاسوج به پذیرفته‌شدگان ممتاز

(image)

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج از اعطای بورس تحصیلی به پذیرفته شدگان ممتاز در این دانشگاه خبر داد.
اعطای بورس تحصیلی دانشگاه یاسوج به پذیرفته‌شدگان ممتاز

لوکس بلاگ