اعضای کنگره با فروش سلاح به عربستان مخالفت کنند

اعضای کنگره با فروش سلاح به عربستان مخالفت کنند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه از کنگره آمریکا خواست با فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی مخالفت کند.

اعضای کنگره با فروش سلاح به عربستان مخالفت کنند

(image)

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه از کنگره آمریکا خواست با فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی مخالفت کند.
اعضای کنگره با فروش سلاح به عربستان مخالفت کنند

دانلود فیلم خارجی