اعضای هیات بازبینی دهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران معرفی شدند

اعضای هیات بازبینی دهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران معرفی شدند

دبیر اجرایی دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر (ارسباران) از معرفی اعضای هیات بازبینی دهمین جشنواره تئاتر کوتاه اهر (ارسباران) خبر داد.

اعضای هیات بازبینی دهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران معرفی شدند

(image)

دبیر اجرایی دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر (ارسباران) از معرفی اعضای هیات بازبینی دهمین جشنواره تئاتر کوتاه اهر (ارسباران) خبر داد.
اعضای هیات بازبینی دهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران معرفی شدند

wolrd press news