اعضای بوکس و تنیس روی میز ریو را به مقصد تهران ترک کردند

اعضای بوکس و تنیس روی میز ریو را به مقصد تهران ترک کردند

اعضای تیم ملی تنیس روی میز و بوکس کشورمان بعد از اتمام رقابت های خود در بازی های المپیک ۲۰۱۶، ریو را به مقصد تهران ترک کردند.

اعضای بوکس و تنیس روی میز ریو را به مقصد تهران ترک کردند

(image)

اعضای تیم ملی تنیس روی میز و بوکس کشورمان بعد از اتمام رقابت های خود در بازی های المپیک ۲۰۱۶، ریو را به مقصد تهران ترک کردند.
اعضای بوکس و تنیس روی میز ریو را به مقصد تهران ترک کردند