اعزام دانشجویان گرجستانی به راهیان نور

۱۴ نفر از دانشجویان گرجستانی که در رشته خبر تحصیل می‌کنند، همراه با اردوی راهیان نور عازم مناطق هشت سال دفاع مقدس شدند.