اعتصاب گسترده معلمان انگلیس/ مدارس تعطیل شد

اعتصاب گسترده معلمان انگلیس/ مدارس تعطیل شد

اعتصاب گسترده معلمان انگلیس در روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت دستمزدها و کاهش بودجه‌های آموزشی، سبب به تعطیلی کشاندن شدن مدارس زیادی در این کشور شد.

اعتصاب گسترده معلمان انگلیس/ مدارس تعطیل شد

(image)

اعتصاب گسترده معلمان انگلیس در روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت دستمزدها و کاهش بودجه‌های آموزشی، سبب به تعطیلی کشاندن شدن مدارس زیادی در این کشور شد.
اعتصاب گسترده معلمان انگلیس/ مدارس تعطیل شد

یوزر نود 32 ورژن 7

خبر فرهنگیان