اعتراض هواداران بارسا به کمپین حمایت از مسی

اعتراض هواداران بارسا به کمپین حمایت از مسی

در حالی که در ابتدای راه اندازی کمپین حمایت از مسی توسط بارسا، حمایت خوبی از آن شده بود، رفته رفته صدای اعتراض هواداران به مسی از همین کمپین بلند شد.

اعتراض هواداران بارسا به کمپین حمایت از مسی

(image)

در حالی که در ابتدای راه اندازی کمپین حمایت از مسی توسط بارسا، حمایت خوبی از آن شده بود، رفته رفته صدای اعتراض هواداران به مسی از همین کمپین بلند شد.
اعتراض هواداران بارسا به کمپین حمایت از مسی

خرید بک لینک

عکس