اطلاعیه خوابگاه‌های متاهلی و مجردی دانشگاه تهران در ایام نوروز ۹۵

سایت کوی دانشگاه اطلاعیه ایام نوروز ۱۳۹۵ را در خصوص خوابگاه‌های متاهلی و مجردی خود منتشر کرد.