اصول تغذیه مناسب بعد از ماه رمضان

اصول تغذیه مناسب بعد از ماه رمضان

بدن مکانیسم‌های تنظیم کننده‌ای دارد که در طی روزه‌داری فعال می‌شوند و سوخته شدن موثر چربی بدن در این ماه رخ می‌دهد.

اصول تغذیه مناسب بعد از ماه رمضان

(image)

بدن مکانیسم‌های تنظیم کننده‌ای دارد که در طی روزه‌داری فعال می‌شوند و سوخته شدن موثر چربی بدن در این ماه رخ می‌دهد.
اصول تغذیه مناسب بعد از ماه رمضان

اپدیت نود32 ورژن 7

آخرین اخبار ورزشی