اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ در دستور کار مجلس

اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ در دستور کار مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ در دستور کار مجلس

(image)

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ در دستور کار مجلس

مدرسه