اصابت موشک نیروهای یمنی به سعودی‌ها

اصابت موشک نیروهای یمنی به سعودی‌ها

نیروهای مشترک یمنی در واکنش به حملات مستمر و تجاوزکارانه سعودی به مردم یمن، مواضع این کشور را در نجران با موشک هدف قرار دادند.

اصابت موشک نیروهای یمنی به سعودی‌ها

(image)

نیروهای مشترک یمنی در واکنش به حملات مستمر و تجاوزکارانه سعودی به مردم یمن، مواضع این کشور را در نجران با موشک هدف قرار دادند.
اصابت موشک نیروهای یمنی به سعودی‌ها

فانتزی