اصابت موشک «زالزال ۳» یمن به «نجران» عربستان

اصابت موشک «زالزال ۳» یمن به «نجران» عربستان

منابع امنیتی یمن از اصابت موشک «زالزال ۳» به مواضع نظامی عربستان در «نجران» خبر دادند.

اصابت موشک «زالزال ۳» یمن به «نجران» عربستان

(image)

منابع امنیتی یمن از اصابت موشک «زالزال ۳» به مواضع نظامی عربستان در «نجران» خبر دادند.
اصابت موشک «زالزال ۳» یمن به «نجران» عربستان

ورزش و زندگی