اشکال دیوان محاسبات به ما، کارانه قانونی پزشکان است/ تایید دریافتی مدیران وزارت بهداشت

اشکال دیوان محاسبات به ما، کارانه قانونی پزشکان است/ تایید دریافتی مدیران وزارت بهداشت

وزیر بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی گفت: دیوان محاسبات دریافتی مدیران این وزارتخانه و همچنین پزشکان را تایید کرده اما آنچه اکنون مورد بحث بوده میزان دریافتی کارانه پزشکان است.

اشکال دیوان محاسبات به ما، کارانه قانونی پزشکان است/ تایید دریافتی مدیران وزارت بهداشت

(image)

وزیر بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی گفت: دیوان محاسبات دریافتی مدیران این وزارتخانه و همچنین پزشکان را تایید کرده اما آنچه اکنون مورد بحث بوده میزان دریافتی کارانه پزشکان است.
اشکال دیوان محاسبات به ما، کارانه قانونی پزشکان است/ تایید دریافتی مدیران وزارت بهداشت

بک لینک رنک 6

سایت خبری زندگی