استقبال دانشجویان زنجانی از اردوهای راهیان نور

دانشگاه های استان زنجان نیز همانند بسیاری از نقاط کشور، سالیان سال است که با این اتفاق عظیم و این سنت حسنه همراه گردیده اند و امسال نیز جمع کثیری از مشتاقان تماشای فداکاری های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.