استاندار محترم و شهردار عزیز حقیقت تلخ فتنه‌گر بودن سران فتنه را بپذیرند!

شورای تبیین بسیج دانشجویی استان یزد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخی حوادث در آستانه سفر روحانی به دارالعباده یزد اعتراض کرد.