از سعادت آباد تا آلمان؛ فال فروشی که آقای گل شد

از سعادت آباد تا آلمان؛ فال فروشی که آقای گل شد

«ایمان» که پس از مهاجرت از افغانستان به ایران، در پارک‌ها فال می‌فروخت، حالا در لیگ محلی فوتبال آلمان تبدیل به آقای گل شده است.

از سعادت آباد تا آلمان؛ فال فروشی که آقای گل شد

(image)

«ایمان» که پس از مهاجرت از افغانستان به ایران، در پارک‌ها فال می‌فروخت، حالا در لیگ محلی فوتبال آلمان تبدیل به آقای گل شده است.
از سعادت آباد تا آلمان؛ فال فروشی که آقای گل شد

پامنا موبایل لپ تاپ